Workshop om utveckling av informationsflöden i post-corona arbetsplatser

Submitted by Isto Huvila on Mon, 11/01/2021 - 14:38

Det är dags för samhället att avsluta de flesta av Covid-19 restriktioner och ta reda på hur framtida arbetsliv ska utformas efter 1,5 års erfarenheter av mer eller mindre uteslutande hemmakontor. Teknologin i hemmakontoren har visat sig fungera på – om inte helt så nästan – samma sätt som på kontoret. Däremot har den materiella miljön realiserats till varierande grad, och framförallt har det sociala samspelet ställts mot stora utmaningar. Det som är uppenbart är att det inte längre är självklart att lämna hemmet för att jobba. Men vad betyder det här för framtiden? På workshopen diskuteras pinfärsk forsning om hur informationsflöden på arbetsplatser har förändrats under pandemin och utmaningar och lösningar till dagsaktuella teman inom information management från både organisations- och medarbetarperspektiven.